Lektorské stretnutie z programu MBA Riadenie informačných technológií

Ing. Ján Mikulecký, Ph.D. oboznámil študentov s metódami a nástrojmi auditu IS/ICT pre oblasti vývoja a riadenia informačných systémov (IS), prevádzky informačných systémov a technológií (ICT), bezpečnostných incidentov a ďalšími oblasťami.