Lektorské stretnutie z programu MBA Riadenie informačných technológií