Lektorské stretnutie z programu MBA Management, organizácia a riadenie