Lektorské stretnutie z programu MBA Management, organizácia a riadenie

Program sa prierezovo zameriava na všetky kľúčové oblasti manažmentu.