Lektorské stretnutie z programu MBA Leadership (interactive online)

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. previedla našich študentov témou Leadershipu a názorne ukázala na praktických a interaktívnych cvičeniach, ako sa má leader správať v kolektíve.