Lektorské stretnutie z programu MBA Finančný manažment a strategické riadenie financií

Študentom programu MBA Finančný manažment a strategické riadenie financií sa predstavil Ing. Jiří Mach, Ph.D.