Lektorské stretnutie z programu MBA Management Soft skills

Lektorské stretnutie z programu MBA Management Soft skills