Lektorské stretnutie z programu MBA Finančný manažment a strategické riadenie financií