Coffee break Rozvoj kreatívneho myslenia

Kreativita tvorí podstatnú súčasť našich životov. Ako ju rozvíjať, trénovať a podporovať, sa dozvedeli pri dobrej káve naši študenti a absolventi.