Efektívne sebariadenie a Time Management

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s vývojom time managementu, filozofiou time managementu 4. generácie a nástrojmi a metodikou sebariadenia v čase.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Zlatko Tvrdoň

Anotácia


Time management (TM) je súhrn poznatkov o plánovaní a usporiadaní času. V module sa stručne venujeme vývoji tejto oblasti, zoznámime sa s hlavnými pojmami (poslanie, vízia, hodnoty, ciele, priority, návyky …), predstavíme si hlavné nástroje TM, konkrétne metódy a techniky plánovania a usporiadania času, popíšeme si najčastejších zlodejov času a ukážeme si, ako ich eliminovať. Do súvislosti s time managementom radíme pojmy self management či life management.</p >

Sylabus


1. time management

 • základné pojmy
 • vývoj
 • nástroje

2. nástroje time managementu

 • sebapoznanie
 • vedenie
 • riadenie
 • sebariadenie

Literatúra


 • COVEY, S. R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, Praha
 • PACOVSKÝ, P. Člověk a čas: Time management IV. generace. Praha: Grada Publishing, 260 s. ISBN 80-247-1701-8.
 • COVEY, S. R.: 8. návyk, Management Press, PrahaISBN 9788072611386.
 • COVEY, S. R.: To nejdůležitější na první místo, Management Press, Praha. ISBN:978-80-7261-294-9.
 • HAJZLER, T.: Peníze, nebo život? Jak přestat vydělávat na život a začít žít v práci. Nakl. Peoplecomm Praha
 • KNOBLAUCH, J.: Cíle v pracovním i osobním životě, Portál Praha. ISBN 978-80-262-0346-9.
 • LUDWIG, P.: Konec prokrastinace, Jan Melvil Publishing Brno .ISBN:
 • PLAMÍNEK, J.: Sebepoznání, sebeřízení a stres, Praktický atlas sebezvládání, Grada Praha. ISBN 978-80-247-4751-4.
 • STEIN, C., Tracy, B.: Najděte svůj bod rovnováhy. Jak si vyjasnit priority, zjednodušit si život a získat víc. Anag
 • BEDRNOVÁ, E.: Management osobního rozvoje. Management Press Praha
 • BĚLOHLÁVEK, F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management. Computer Press Praha
 • COVEY, S. R.; MERRILL, A. R.; MERRILL, R. R.: Krok za krokem. Votobia, Praha: Time management. Mějte svůj čas pod kontrolou. Grada Praha
 • KNOBLAUCH, J., WÖLTJE, H.: Jak lépe plánovat a řídit svůj čas, Grada Praha
 • PACOVSKÝ, P.: Velká kniha o uspořádání času, IDG Praha
 • ZANDL, D.: Life management. Grada Praha