PhDr. Jan Gruber, Ph.D. na tému “Vážně lépe pracují ti šťastní?”

PhDr. Jan Gruber, Ph.D. na tému “Vážně lépe pracují ti šťastní?”

Pozvanie do Business Institutu dňa 16.9.2019 prijal PhDr. Jan Gruber, Ph.D. ktorý zúčastneným objasnil pojem šťastie a jeho vplyv na výkon zamestnancov.