Leadership pohľadom Yvony Charouzdovej

Leadership predstavuje nevyhnutnú zložku pre výkon každej manažérske funkcie. Jedná sa o špecifický štýl vedenia, motivovanie a inšpirovanie ľudí. Každá organizácia alebo tím potrebuje svojho lídra - človeka, ktorý bude mať jasnú víziu, nadchne ostatné pre danú činnosť a povedie ostatné k vytýčenému cieľu.

Čo ale charakterizuje skutočného lídra? Ako sa naučiť nielen riadiť, ale viesť a inšpirovať druhých? Téma leadershipu nám priblížila Ing. Yvona Charouzdová, špecialistka, lektorka a trénerka v oblasti manažérskych zručností.

Profil prednášajúceho

Ing. Yvona Charouzdová študovala na univerzitách v Prahe a Veľkej Británii, prešla celý rad profesionálne zameraných seminárov v Nemecku, Taliansku, Holandsku a Rakúsku. Pracovné skúsenosti získala na vedúcich pozíciách v medzinárodnej firme Neumann International. Zaoberala sa tu poradenskou činnosťou v oblasti vyhľadávania špičkových manažérov, osôb stredného článku riadenia a špecialistov. Medzi ďalšie aktivity patrilo aj riadenie špičkových poradenských projektov v oblasti rozvoja riadenia ľudského potenciálu (vypracovanie a implementácia hodnotiacich a motivačných systémov, odmeňovanie podľa výkonu, manažérsko-personálne audity a organizačné poradenstvo). Ďalej sa neskôr v rešpektovanej banke zaoberala koncepciou vzdelávacích programov a sama ich pilotne lektorovala.

V súčasnej dobe je riaditeľkou spoločnosti Talent Management Center International a zároveň vedie dôležité projekty v tejto oblasti. Je tiež veľvyslankyňou pre PR v spoločnosti People Management Forum.

Ako trénerka sa špecializuje na tvorivé dielne zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, mäkkých zručností, vedenie ľudí, leadershipu a predaja. Vedie tiež špecializované tréningy so zameraním na nábor pracovníkov, strategický rozvoj ľudských zdrojov, odmeňovania, a medzikultúrne riadenie spoločností. Koučuje špičkových manažérov s vynikajúcimi výsledkami.

Pozrite sa na sériu videí a zistite, ako sa stať špičkovým manažérom.

1. diel: Úvod do problematiky leadershipu

2. diel: Čo je leadership? Kto je leader? Kto je manažér?

3. diel: Ako to je a nie je s leadershipom v ČR?