Jan Přeučil: Kúzlo manažérskej rétoriky

Jan Přeučil: Kúzlo manažérskej rétoriky

V Business Institutu sme privítali Jana Přeucila, na ktorého blokovom module s názvom "kúzlo manažérskej rétoriky" sa naši študenti mali možnosť dozvedieť najrôznejšie zásady, ktore človeku zabezpečí uznanie poslucháčov, návody, Ako ovládnuť trému, pracovať s hlasom.