Gabriel Berdár: Recept na úspešné riadenie firmy

V našej škole sme privítali Ing. Gabriela Berdára, strategického investora, konateľa spoločnosti BVI, s.r.o. a bývalého generálneho riaditeľa Českého Telecomu. Pohovoril na tému: Existuje zaručený recept na úspešné riadenie firmy? Na seminári boli okrem iného diskutované praktické návody riadenia.

Gabriel Berdár

Profil prednášajúceho

Po úspešnej privatizácii spoločnosti ČESKÝ TELECOM v roku 2005, ktorú pripravil a riadil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, pôsobí Gabriel Berdár ako podnikateľ, strategický investor, konzultant a interim manažér. Je spoločníkom a konateľom firiem BVI, s.r.o., MOG Assistance, s.r.o. Svoju profesijnú kariéru začal v roku 1990 ako obchodný manažér Strojimport. V roku 1991 prešiel na niekoľko mesiacov do IBM ČR na pozíciu obchodného zástupcu a potom do českej pobočky DEC (Digital Equipment Corporation) na miesto Key Account Manager, zodpovedného za stredné a veľké projekty. V rokoch 1993 až 1995 pôsobil v IDOM Praha, zaoberajúca sa implementáciou ERP riešení. Najprv na poste manažéra pre predaj a marketing, neskôr ako riaditeľ spoločnosti. V roku 1995 sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti XEROX CR, s.r.o. Od roku 1998 až do júna 2003 bol generálnym riaditeľom DELL COMPUTERS, s.r.o., zodpovedal za trhy ČR, Slovenska a následne bol zodpovedný aj za Poľsko, Fínsko a Grécko. Je absolventom elektrotechnickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.