Slávnostné promócie – september 2017

Slávnostné promócie absolventov Business Institutu sa konali v kostole sv. Šimona a JUdy v Dušnej ul. V Prahe. Všetkým držiteľom titulu MBA gratulujeme a prajeme veľa úspechov.