Slávnostné promócie – jún 2018

Slávnostné promócie sa konali v kostole sv. Šimona a Judy v Dušnej ul. V Prahe. Všetkým absolventom študijných programov MBA, DBA, LLM a BBA gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej kariére i osobnom živote.