Slávnostné promócie – január 2014

Slávnostné promócie absolventov sa konali v kostole sv. Šimona a Judy v Dušnej ulici v Prahe.