Slávnostné promócie 2020/2021

Vzhľadom k epidemiologickej situácii nebolo bohužiaľ možné slávnostné promócie v roku 2020 a 2021 uskutočniť.