Networkingové stretnutia na Business Institute

V rámci networkingového stretnutia sa účastníci porozprávali o svojich pracovných aktivitách, skúsenostiach, oblastiach svojho podnikania ao mnohom ďalšom. Vďaka vzájomnej interakcii mali možnosť prehĺbiť svoje pracovné vzťahy a získať nové, zaujímavé kontakty.