Networkingové stretnutia na Business Institute

V rámci networkingových stretnutí si účastníci pohovorili o svojich pracovných aktivitách, skúsenostiach, oblastiach svojho podnikania a o mnohom ďalšom. Vďaka vzájomnej interakcii mali možnosť prehĺbiť svoje pracovné vzťahy a získať nové, zaujímavé kontakty.