Literatúra k štúdiu zdarma

Študenti Business Institutu majú po celý čas svojho štúdia zaistený prístup ku kvalitným informačným zdrojom, z ktorých môžu čerpať pri písaní seminárnych prác, prípadových štúdií a práce záverečnej. Odbornú literatúru si môžu študenti vypožičať v klasickej knižnici, ktorú vlastní Business Institut, alebo v online knižnici, ktorá disponuje až milionom online titulmi. Súčasťou štúdia sú aj materiály, sylaby, prezentácie, videá a ďalšie audiovizuálne pomôcky, ktoré má študent k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek vďaka študentskej sekcii.

Online knižnica


Online doba uľahčila prístup k veľkému množstvu informácií a odpadlo s ňou napríklad aj nosenie ťažkých kníh, chodenie do knižnice a platenia pokút z omeškania za vrátenie. Ak nedisponujete doma vlastnú knižnicou nabitú množstvom odborných titulov, Business Inštitút ponúka v rámci benefitov k štúdiu riešenia.

Aby sme pre našich študentov vytvorili čo najkomfortnejšie podmienky na štúdium a šetrili ich čas, dostávajú spolu s prístupmi do študentskej sekcie aj prístup do rozsiahlej online knižnice. V online knižnici sa nachádza viac než milión titulov. K dispozícii sú nielen knižné tituly v českom jazyku, ale aj cudzojazyčné. V knižnici nájdete tiež odborné články aj vedecké výskumy. Rýchly prístup a užívateľsky prívetivé prostredie online knižnice uľahčí celé štúdium. Čítať je možné ako na počítači, tak na tabletu či mobilnom telefóne.

Klasická knižnica


Ak ste jedni z tých, ktorí nedajú dopustiť na klasiku a v premiere virtuálneho sveta uvítate listovanie fyzickým výtlačkom, môžete ako študent využívať i služieb knižnice Business Institutu. Knihovať sa nachádza priamo v budove školy, takže zápožičky a vrátenie ľahko vybavíte pri návšteve lektorského stretnutia. Nájdete tu predovšetkým povinnou a odporúčanú literatúru pre všetky odbory. Knižničný a výpožičný poriadok nájdete v študentskej sekcii.

Intuitívny citačný manažér


Citace.com, s.r.o. je prvá česká spoločnosť, ktorá sa zaoberá problematikou citovania a plagiátorstva. Neustále zdokonaľujú softvér intuitívneho citačného manažéra, ktorý uľahčuje inštitúciám aj jednotlivcom služby a produkty spojené s citovaním. V rámci našich bonusov ponúkame všetkým študentom pri písaní prác v češtine profesionálneho pomocníka na citovanie zadarmo. Citácie PRO Plus využijú na vytváranie, správu, export a zdieľanie citácií. Manažér je prispôsobený hlavne požiadavkám českého akademického prostredia, a preto jeho vývoj vrátane technickej podpory prebiehajú v ČR.