Věra Hrnečková, MBA

Věra Hrnečková, MBA

Chcela som prehĺbiť svoje znalosti, získať skúsenosti z iných firiem, aby som sa profesne posunula a Business Institut mi jednoznačne vyhovoval svojou programovou ponukou, a aj formou štúdia. Informácie, ktoré som dostala, som premietala, ako to vlastne vyzerá v našej firme, ako sú nastavené procesy u nás, čo by sa dalo zlepšiť a čo by sa dalo zmeniť.

V podstate ako najväčší prínos vnímam to, že som schopná sama posudzovať riešené záležitosti v ich komplexnej previazanosti, a to mi veľmi pomáha pri riešení situácií a pri rozhodovaní.