Tomáš Šurlák

jednatel beSURE s.r.o.

Tomáš Šurlák

Vzhľadom k mojej časovej zaneprázdnenosti som využil online MBA program. Vďaka bohatým znalostiam a skúsenostiam všetkých lektorov som nadobudol podstatné informácie z oblasti marketingu a reklamy. Vďaka štúdiu som si doplnil svoje praktické vedomosti z manažmentu a marketingu. Išlo najmä o schopnosť štruktúrovaného postupu pri plánovaní alebo úprave strategického riadenia a business analýzach. Súčasne som sa naučil využívať viac metodiku pri stanovovaní cieľov a lepšie vyhodnocovať rôzne business stratégie. Okrem toho som získal zaujímavé poznatky z oblasti riadenia ľudských zdrojov, organizácie činnosti a finančného riadenia.