Radka Slooten

Podnikatelka - Synergy Systems, s.r.o.

Radka Slooten

Po rodičovské dovolené jsem hledala kariérní inspiraci a hlavně nové znalosti. Představa o profesním restartu byla u mě spojená hlavně s rozvojem komunikačních a prezentačních dovedností, osobního rozvoje a motivačních faktorů. Studium na Business Institutu mi pomohlo ujasnit si vizi pokračování a úspěchu v podnikání. Byla jsem velice mile překvapena, jak profesionálně a zároveň poutavě lze témata z oblasti soft skills pojmout. Za všechna lektorská setkání i konzultace spojené se zpracováním závěrečné práce mohu jen poděkovat a studium na této škole doporučit.

Dokončené študijné programy:

    Späť na referencie