Petra Vaculíková

Projektová manažerka – Univerzita Palackého v Olomouci

Petra Vaculíková

Lektorské stretnutia boli skvelou príležitosťou zdieľať informácie, aktuálne trendy a best practices s projektovými manažérmi naprieč rôznymi odbormi (VaV, automotive, IT, bankový sektor, farmácia, logistika atď.). Všetky aktuálne problémy a riziká našich projektov sme konzultovali a vzájomne si poskytovali spätnú väzbu. Pohľad nezainteresovaného kolegu z odboru Vám mnohokrát pomôže nazerať na problematiku z iného uhla a dovedie Vás k netradičným riešeniam, ktoré môžu byť vysoko funkčné. Vybraní lektori boli erudovaní, rada by som tu vyzdvihla lektorské stretnutia napr. s pánom Ing. Vostrelom či Dr. Pitašom, ktorá považujem za veľmi prínosná a inšpiratívna. Kvitujem s povďakom, že všetky vykonávané analýzy v rámci štúdia boli koncipované s možnosťou okamžitej implementácie do praxe. Každé štúdium je také, aké si ho urobíte. Pre mňa osobne bolo výbornou príležitosťou vyhradiť si väčší priestor na čítanie zahraničných odborných periodík v odbore a udržiavať sa tak v bdelosti.

Dokončené študijné programy:

    Späť na referencie