Petra Hybnerová

Manažerka kvality a tisková mluvčí Nemocnice Jablonec nad Nisou

Petra Hybnerová

Studium MBA programu na Business Institutu považuji za přínos jak do profesního, tak i osobního života. Vysoká odborná úroveň lektorů i příjemné prostředí přednáškových místností je pro mě, vedle načerpání zajímavých a praktických informací, relaxací a prostorem pro získání dalších zkušeností. Oceňuji ucelenost studijního programu a možnost zúčastnit se i dalších přednášek nad rámec svého programu. Ani v jednom momentě jsem nelitovala, že jsem se rozhodla investovat svůj čas, energii a finance do studia na Business Institutu.

Dokončené študijné programy:

    Späť na referencie