Petr Skalický

Riaditeľ pre obchod a stratégiu

Petr Skalický

Štúdium programu Management Obchodu predčilo moje očakávania. Každý študijný modul ma obohatil o nové znalosti, ktoré som schopný uplatňovať vo svojej praxi.