Petr Polák

Environmental, Health and Safety manager ve společnosti MATTONI1873

Petr Polák

Studium MBA v Business Institutu Praha v oboru Management a řízení ve zdravotnictví pro mne bylo významným impulsem k odbornému profesnímu růstu. Oceňuji zejména možnost využít při studiu získané znalosti a praktické dovednosti doslova „druhý den“. Nezapomenutelným osobním zážitkem pro mě byly zejména přednášky v modulu Strategický management v podání prof. JUDr. Zdenka Součka, DrSc. a v modulu Projektové řízení a plánování v podání Ing. Kateřiny Hrazdilové Bočkové, Ph.D. Setkání s oběma výše uvedenými lektory bez nadsázky formovalo moje další profesní směřování. Studium doporučuji každému, kdo chce v dnešním stále více konkurenčním prostředí uspět.

Dokončené študijné programy:

    Späť na referencie