Denisa Dunayová

Lekárka

Denisa Dunayová

Na štúdiu MBA v Business Institut - Management zdravotnictví som kvôli dostupnosti veľmi uvítala možnosť absolvovať online formu štúdia, ktorá bola v danom momente pre mňa jedinou možnosťou. Vďaka videoprednáškam a konzultáciám prostredníctvom študentskej sekcie bola táto forma osobnejšia a interaktívnejšia. Štúdium som si vedela zladiť s ostatnými pracovnými a súkromnými povinnosťami. Oceňujem profesionálny, ústretový a ochotný prístup zo strany študijného oddelenia aj lektorov. MBA štúdium zmenilo môj pohľad na množstvo tém a problémov v pracovnom živote a určite ho vnímam ako pozitívnu voľbu osobného a kariérneho rozvoja.