Milan Španko

Milan Španko

generální ředitel a předseda představenstva VUPEX a.s.

Som rád, že som sa mohol zúčastniť štúdia programu MBA. Získané vedomosti a skúsenosti lektorov môžem okamžite využiť v každodennej praxi. Osobne vyzdvihujem možnosť odbornej komunikácie a výmeny pracovných skúsenosti medzi študentmi a lektormi. Zároveň za dôležitú považujem výbornú pracovnú atmosféru a profesionálny prístup všetkých pracovníkov Business Inštitútu, s ktorými som prišiel do kontaktu.

Dokončené študijné programy:

    Späť na referencie