Michal Bláha

Technik přípravy - ČEZ Distribuce, a.s.

Michal Bláha

Studium MBA bylo pro mě vždy určitou výzvou, a to jak z důvodu profesního, tak i z důvodu osobního. Vzhledem ke své právní specializaci jsem tudíž hledal instituci, v jejíž nabídce lze nalézt program MBA s právním zaměřením. Po dlouhých úvahách jsem si zvolil právě Business Institut a je nutné zdůraznit, že mé kroky směřovaly správným směrem. Během studia jsem se setkal nejen s profesionálním výkladem zainteresovaných lektorů, ale i s příkladným přístupem zaměstnanců Business Institut. Vzhledem k těmto zkušenostem vyslovuji, všem zmíněným, hluboké uznání s tím, že mohu Business Institut doporučit všem zájemcům o další prohlubování svých znalostí.

Dokončené študijné programy:

    Späť na referencie