Mgr. Olga Třísková, DBA

Director, Deloitte Advisory, s.r.o.

Mgr. Olga Třísková, DBA

Štúdium DBA na tému Leadership a manažment mi umožnilo rozšíriť si znalosti v daných oblastiach nielen pomocou prednášok od odborníkov vo svojich odboroch, ale predovšetkým čítaním vhodne odporúčanej literatúry. Hoci sa z dôvodu pandemických opatrení jednalo predovšetkým o online formu štúdia, zoznámila som sa s inšpiratívnymi ľuďmi a celý študijný program hodnotím veľmi pozitívne.