Mgr. Martina Racková

Mgr. Martina Racková

Ďakujem za všetko, bol to pre mňa zmysluplne využitý čas a mnoho poznatkov zo štúdia som mohla premietnuť do svojej praxe.