Mgr. Daniel Komorous

Jednateľ

Mgr. Daniel Komorous

So štúdiom som bol veľmi spokojný. U lektorov som si cenil ich profesionálny prístup a kvalitu prednášok. Boli pre mňa motiváciou pre vzdelávanie a sebarozvoj. Celé štúdium na Business Inštitúte je veľkým prínosom pre moju prax.