Mgr. Alice Marianová

HR Specialist

Mgr. Alice Marianová

Chcela by som aspoň touto cestou poďakovať a pochváliť všetkých prednášajúcich, a keby som mohla vyzdvihnúť jedného, tak je to pán doktor Žufan, ktorého lektorské stretnutia boli skutočne výborné, rovnako ako jeho vedenie záverečnej práce .