Martin Moldan

Biskup - Apoštolská církev Kolín

Martin Moldan

Práce duchovního ve vrcholné vedoucí pozici znamená být vystaven mnoha situacím, jejichž společným jmenovatelem jsou rovněž nároky na vůdcovské a manažerské dovednosti. V určitém okamžiku jsem si uvědomil, že pouhé spoléhání na vlastní instinkty a dosavadní zkušenosti jsou nedostatečné a proto jsem se rozhodl své znalosti prohloubit.

Studium v programu MBA na Business Institutu se ukázalo být dobrou volbou. Oceňuji tým lektorů, kteří jsou, co se týká odporné způsobilosti, skutečně na výši. Rovněž vysoce hodnotím celou organizaci studia, v jejímž rámci jsem se mohl zaměřit na specifika prostředí, ve kterém se pohybuji. Studium mi pomohlo utřídit si poznatky v daných oblastech i nalézt odpovědi na různé otázky, s nimiž jsem se potýkal.

Dokončené študijné programy:

Späť na referencie