Libuše Martináková

Vrchní sestra - Mezinárodní centrum klinického výzkumu v Brně

Libuše Martináková

Při volbě Business Institutu u mě sehrálo roli především zaměření studia MBA na zdravotnictví. Po 20-ti letech praxe u lůžka jsem, vzhledem ke změně pozice, potřebovala rozšířit své znalosti v mnoha směrech, se kterými jsem do té doby neměla co do činění (veřejné zakázky, finanční toky, strategické řízení). Institut mi tuto možnost poskytl a jsem za to nesmírně vděčná. Studium mi umožnilo pochopit souvislosti a poskytlo mi spoustu nových informací, které prakticky mohu využívat v každodenních činnostech. I přesto, že studium je vzhledem k pracovním povinnostem často nelehké a vlastně u mě převážně probíhalo v nočních hodinách, přineslo mi tolik novinek, že rozhodně své volby nelituji.

Přístup přednášejících, možnost využívání jiných a zajímavých přednášek bylo úžasné a setkávání se s lidmi, kteří řeší obdobné problémy na svých pracovištích bylo povzbuzující. Ráda bych také vyzdvihla podporu a zázemí Institutu, jehož pracovníci byli vždy velmi ochotní a usměvaví a bez jejichž pomoci by nemělo vše tak hladký průběh. Business Institut EDU, a.s. všem při volbě vřele doporučuji.

Dokončené študijné programy:

    Späť na referencie