Lenka Maťo

HR Manager - Qres Technologies, s.r.o.

Lenka Maťo

Business Institut mě oslovil již během procesu výběru instituce pro rozšíření mých profesních znalostí, a to především díky flexibilní komunikaci studijního oddělení a možnosti konzultovat výběr správné úrovně studijního programu tak, aby plně vyhovoval mým aktuálním potřebám. Jako absolventka Business Institutu velmi kladně hodnotím také vynikajicí informační servis dotažený do posledního detailu poskytovaný studentům po celou dobu studia i způsob organizace studia, který je optimálně nastaven na míru pracovně vytížených studentů. Skladba modulů studijního programu zajišťuje pokrytí veškerých oblastí zajišťujících studentům orientaci ve zvoleném oboru, a získání důležitých informací a znalostí.

Jako nejvíce přínosná hodnotím lektorská setkání, která mi umožnila čerpat informace, zkušenosti a postřehy či příklady z praxe přímo od profesionální špičky oboru, ke které jednotliví lektoři náleželi. Významným benefitem těchto setkání byl také přímý kontakt s ostatními studenty a možnost sdílení či konzultace vlastních pracovních zkušeností, což mi umožnilo navázat nové kontakty s kolegy z oboru, ale také pohlížet na studovanou problematiku z různých úhlů pohledu.
Prostředí Business Institutu i velmi příjemný přístup ke studentům výborně doplňuje můj celkový dojem ze studia programu BBA na Business Institutu.
Pro další profesní vzdělávání bych tedy bez váhání opět volila Business institut.