Klára Magurová

Odborný koordinátor IT v Škoda Auto, a.s.

Klára Magurová

Veľmi ďakujem celému tímu Business Institutu za celkový koncept štúdia a poskytnuté materiály na štúdium. Štúdium mi dalo nový uhol pohľadu na tému leadershipu, managementu a vedenia ľudí. Ďalej by som sa chcela poďakovať za profesionálny aj ľudský prístup a podporu počas štúdia.