Karel Vácha

Primář - Nemocnice Vrchlabí

Jsem lékař a svůj bohatý profesní život jsem se rozhodl završit studiem MBA. Nelitoval jsem námahy, času, ani peněz. Obdivoval jsem profesionalitu nejen lektorského sboru (vím, o čem píši, protože mám za sebou pedagogickou éru), ale i celého kolektivu zaměstnanců Business institutu EDU a.s. Úspěšné zakončení mně rozšířilo obzory o dosud jen tušené znalosti a dovednosti. Hodlám jich plně využívat. Business Institut EDU a.s. vřele doporučuji každému, kdo chce mít titul MBA podložen skutečně kvalitními poznatky.

Dokončené študijné programy:

    Späť na referencie