Jan Šafařík

Vedoucí marketingu - VOP CZ, s. p.

Jan Šafařík

Studium na Business Institutu mi velmi dobře umožnilo prohloubit teoretické a praktické znalosti z oblasti marketingu a komunikace. Získané znalosti velmi dobře uplatním ve své praxi. Velmi pozitivně mně překvapila vstřícnost a celkový přístup lektorů. Systém dálkového studia mi umožnil efektivně skloubit studium s profesním a osobním životem. Jako studentovi z Moravy mi také velmi vyhovovaly z dojezdových důvody odpolední kurzy.

Dokončené študijné programy:

    Späť na referencie