Jan Horáček, MBA

Jan Horáček, MBA

Najväčší prínos je, že sa naučíte pomerne dosť vecí za krátku dobu, pretože predsa len to štúdium trvá niečo cez rok, ale je potrebné intenzívne študovať. Takže tie znalosti určite nadobudnete za krátku dobu. Štúdium mi určite pomohlo, pretože som si vybral odbor, v ktorom som mal vedomosti na nízkej úrovni a predsa len to štúdium ma obohatilo o tie znalosti, ktoré som potreboval a nakoniec počas toho štúdia som ich uplatňoval v praxi podľa potreby.