Iva Stratilová

Jednatelka - AM Solvo, s.r.o.

Iva Stratilová

Studium MBA jsem zvažovala delší dobu. Rozhodla jsem se pro Business Institut a svoji volbu chci doporučit všem, kteří ve svém oboru chtějí udělat další významný krok. Jako lektorka a manažerka vzdělávání oceňuji výborný lektorský tým, ráda bych poděkovala zejména paní Puhalové a Adámkové. Studium vyžaduje čas i energii, ale díky skvěle fungujícímu systému (časový plán, upozornění na blížící se setkání, funkční webové stránky s e-learningovým zázemím, vyřizování administrativních záležitostí i studijních povinností elektronicky) se rozhodně dá skloubit i náročným povoláním a rodinným životem. Zásluhu na tom má studijní oddělení, zejména paní Buknová a Letochová. Za zmínku stojí také skutečnost, že setkání s lektory se odehrává v krásných prostorách a s příjemným servisem. V Business Institutu jsem našla nejen nové informace, podněty a inspirace, ale profesionální zázemí a lidi, kteří dělají svoji práci dobře a rádi.

Dokončené študijné programy:

    Späť na referencie