Ing. Vojtěch Blažek, MBA

Centrum služieb pre cestnú dopravu, s.p.o. - referenčné silniční kontroly

Ing. Vojtěch Blažek, MBA

Na štúdiu veľmi oceňujem vysokú profesijnú odbornosť jednotlivých lektorov a časovú flexibilitu. V rámci jednotlivých modulov štúdia došlo ku konzultáciám rozličných oblastí zamerania štúdia najmä s ohľadom na možnú realizovateľnosť návrhov v praxi. Štúdium pre mňa bolo jednoznačne veľkým prínosom.

Dokončené študijné programy:

    Späť na referencie