Ing. Petr Lavička, MBA

Senior IT analytik

Ing. Petr Lavička, MBA

Najväčší prínos štúdia vidím v synergii, ktorá vznikla na jednotlivých hodinách s kolegami a s lektormi, keď sme debatovali nad jednotlivými oblasťami a človek sa vždy priučil niečo nové z praxe. Štúdium mi v mojej praxi pomohlo v tom zmysle, že uplatňujem niektoré nové metódy, ktoré som sa naučil, ktoré som získal pri komunikácii so študentmi a lektormi na hodinách.

Najväčší úspech štúdia zaznamenáte v prípade, keď vám vaši blízki, či už je to rodina alebo kolegovia, sami oznámia, že váš charakter sa posunul na ďalší level.