Ing. Ondřej Grim, MBA

Vedúci softvérových projektov

Ing. Ondřej Grim, MBA

Štúdium pod vedením radu ochotných a ústretových odborníkov z rôznych odborov rozšírilo moje obzory v oblasti manažmentu a obohatilo ma o rad cenných poznatkov uplatniteľných v praxi.