Ing. Naděžda Holmanová, MBA

Vedúci oddelenia európskych grantov

Ing. Naděžda Holmanová, MBA

Skvelý a erudovaný lektorský tím, individuálny prístup k študentom, prepojenie teórie a praxe, pozitívne hodnotím možnosť kombinovaného štúdia. Business Institut rozhodne odporúčam!