Ing. Libor Tkáč, MBA

Správa železnic - riaditeľ organizačných jednotiek Oblastní ředitelství Brno

Ing. Libor Tkáč, MBA

Dosud som sa v prostredí manažmentu zrejme skôr intuitívne. Teraz mám príležitosť k aplikácii nástrojov, vedúcich ku zvýšeniu efektivity našich činností.

Dokončené študijné programy:

    Späť na referencie