Dušan Mačák

Těší mě, že mohu na tomto místě poděkovat Business Institutu za možnost absolvovat jeden z jejich MBA programů, které mají ve své široké nabídce možností vzdělávání. Rád bych ocenil profesionalitu jak ze strany lektorů, tak ze strany pracovníků Business Institutu, zejména pak jejich ochotný a vstřícný přístup. Celkově studium hodnotím jako skutečně přínosné pro praxi a rád bych jej tímto doporučil.

Dokončené študijné programy:

Späť na referencie