Bc. Michaela Šedová, MBA

Marketing/Sales Manager

Bc. Michaela Šedová, MBA

Štúdium MBA mi pomohlo k uceleniu informácií potrebných pre moju prácu najmä z praktického hľadiska a dalo mi príležitosť riešiť aktuálne situácie zo zamestnania priamo v jednotlivých postupových prácach. Z tohto pohľadu môžem on-line MBA len odporučiť.