Business Institut slávnostne zahájil 25. cyklus štúdia manažérských programov MBA, DBA, BBA a LLM

Záujem študentov medziročne opäť narástol o viac ako jednu tretinu. Business Institut predstavil upravené programy MBA a úplne nové 100% online štúdium.

Praha, 24. október 2018 – Záujem o štúdium manažérskych programov MBA, DBA, BBA a LLM naďalej zaznamenáva vzostupný trend. Potvrzuje sa, že v dobe ekonomickej konjuktúry a inovačného boomu rastie záujem firiem a ich manažérov o ďalšie prehlbovanie znalostí. Záujemci o štúdium stále viac preferujú aj moderné formy výučby smerujúce k maximálnej efektivite štúdia a časovej úspore.

Prestížny Business Institut zahájil jubilejný 25. cyklus štúdia manažérskych programov. A pri téjto príležitosti ponúkol novým študentom hneď niekoľko zaujímavých noviniek. Tí sa tak môžu tešiť na upravenú štruktúru najžiadanejších MBA programov, ktorá lepšie odráža aktuálne požiadavky trhu a zamestnávateľov, ako aj úplne novú podobu online štúdia. Pre zvýšenie študijného komfortu budú mať študenti k dispozícii modernú online knižnicu a úplne prepracovanú e-learningovú platformu.

V rámci upravenej štruktúry programov MBA študentom Business Institut ponúkol napřrklad špecializáciu Marketing a reklama, ktorého významnú súčasť tvorí digitálny marketing a oblasť sociálnych sietí. Zaujímavou premenou prešiel aj program Management zdravotníctva, kde sa okrem nových študijných modulov študenti stretnú aj s novými tvárami špičkových odborníkov, ktorí program lektorujú.

„Programy MBA sme prispôsobili meniacemu sa dopytu po skutočne kvalitných a aktuálne vyžadovaných znalostiach. Firmy a ich manažéri si uvedomujú, že deficit aktuálneho know-how môže predstavovať brzdu v ďalšom rozvoji,“ hovorí k úpravam študijných programov Ing. Ivo Ducheček, riaditeľ Business Institutu.

Záujemci o štúdium si, okrem ponuky programov MBA v kombinovanej forme, môžu po novom vybrať aj zo štyroch najžiadanejších programov, ktoré sú k dispozícii v 100% online podobe. Business Institut zároveň garantuje úplne rovnakú kvalitu a odbornú náplň online štúdia ako u klasických programov.

„Rastie dopyt schopných špecialistov po ďalšom vzdelávaní, ktorí chcú ďalej študovať a potrebujú zároveň maximálne ušetriť čas. Ten má pre nich obrovskú reálnu a symbolickú hodnotu a rozširujúcou sa ponukou online štúdia im chceme vyjsť v ústrety,“ dodáva k téme Ing. Ivo Ducheček.

Business Institut v tejto súvislosti pripravil úplne novú e-learningovú platformu, cez ktorú študenti realizujú všetky študijné záležitosti od organizácie a plánu štúdia až po odovzdávanie študijných výstupov.

Zároveň je všetkým študujúcim k dispozícii moderná online knižnica s viac 4200 titulmi, ktorá ponúka možnosť neobmedzeného prístupu a rýchly a jednoduchý výber z katalógu kníh pre vlastné štúdium. Jedná sa o ďalšie zvýšenie komfortu pre študentov, ktorí sa okamžite dostanú k študijnej literatúre.

Ďalší noví uchádzači nastúpia k štúdiu manažérskych programov v marci budúceho roka. To se netýka tých, ktorí prejavia záujem o online štúdium - tí môžu zahájiť svoje ďalšie vzdelávanie kedykoľvek. „Ponuku online programov chceme určite ďalej rozširovať. K tomu chystáme aj ďalšie novinky, ktoré budúcich záujemcov, či terajších študentov určite potešia. Niektoré z nich predstavíme ešte do konca tohto roku,“ uzatvára Ing. Ivo Ducheček. 

Naši partneri

CMS ČIIA BCC SPŘ